๐๒ เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ ๒๘

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๒ เทศนาในงานทอดกฐิน สาขา ๒๘

วัดป่าพรหมประทาน .ร้อยเอ็ด .. ๒๕๒๐

 

ปฏิปทาของพระกรรมฐาน มักสวนทางกับความคิดเห็น ความยึดถือในความเชื่อเดิมของคนทั่วไป เช่น สมัยหลวงปู่มั่นและพระที่ตั้งวัดป่า กับชาวบ้านที่ยังยึดถือประเพณีโบราณสาเหตุเกิดจากความไม่รู้ ฟังธรรมแล้วต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง ให้รู้ ให้เห็น เป็นธรรมด้วยใจ   

 

ธรรมะมีอำนาจมาก ทำพระให้เกิด ทำปุถุชนให้เป็นอริยะชน ให้ความสำคัญกับจิต เกิดตายทางจิตเป็นปรมัตถ์ธรรมเห็นยาก เหมือนปลาในน้ำไม่เห็นน้ำ ไส้เดือนในดินไม่เห็นดิน

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App