๐๓ วันมหาปวารณา (๖ ต.ค. ๒๕๒๒)

กตัญญุตา ๑๐๐ ปี พระโพธิญาณเถร ธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒ ภาษากลาง

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App