๐๓ อบรมพระนิสิตจุฬาฯ และรามคำแหง

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๓ เทศนาอบรมพระนิสิตจุฬาฯ และรามคำแหง

วัดป่าโพธิญาณ .. ๒๕๒๑

 

กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย เป็นการปฏิบัติเพื่อให้รู้จักความพอดี 

บวชนานแต่ไม่ปฏิบัติเหมือนทอดแหในหนองไม่มีปลา   

ปฏิบัติ วิบัติ , สัมมทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ 

ตามเหตุผลไม่จบ

นอกเหตุเหนือผล 

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App