๐๕ ตอบปัญหาคนไทยในอเมริกา

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

 

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๕ ตอบปัญหาคนไทยในอเมริกา

รัฐวอชิงตัน มิถุนายน .. ๒๕๒๒

 

หลวงปู่ชาได้เมตตาตอบคำถามให้กับคนที่สนใจในพุทธศาสนาที่วอชิงตัน อาทิเช่น พุทธศาสนาคืออะไร 

ทำไมพระฝรั่งบวชในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก

และถ้าคนบวชกันหมด ใครจะทำงาน 

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App