๐๗ บ้านที่แท้จริง

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๗ บ้านที่แท้จริง

 

หลวงปู่ชาเทศน์ฝากไปให้คุณแม่หมออุทัยซึ่งกำลังป่วย

 

สังขารเป็นของไม่เที่ยง ให้ปล่อยวางเสีย เมื่อถึงคราวถึงสมัยก็ให้ปล่อยวาง  ให้เห็นสัจธรรม ใจก็จะไม่เป็นทุกข์ เหมือนบุรุษผู้หนึ่งไปยืนบนฝั่งแม่น้ำ  แล้วอยากจะให้น้ำไหลขึ้นไปทางเหนือ ซึ่งเป็นไปไม่ได้

 

เมื่อคิดกลับใหม่ว่าน้ำก็เป็นของมันอย่างนั้นเอง คือ ต้องไหลไปทางใต้เป็นของธรรมดา เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วใจก็สบาย สังขารก็เป็นอย่างนั้น

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App