๐๘ หัวใจพุทธศาสนาในวันกฐินวัดป่านานาชาติ

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๘ หัวใจพุทธศาสนา เทศน์ที่วัดป่านานาชาติ .. ๒๕๒๓

 

ทำบุญแต่ไม่ละบาปไม่เข้าหลักพุทธศาสนา รักษาศีล ละบาปเป็นเบื้องต้น ทำบุญเกิดขึ้นจิตสงบระงับเป็นสมาธิ จิตผ่องใสปัญญาเกิดขึ้น ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหัวใจพุทธศาสนา เป็นมรรค 

ถ้าเป็นเพื่อพ้นทุกข์ทางเดียวเท่านั้น ทำความรู้จักทุกข์จึงพ้นทุกข์ สุขคือทุกข์ที่ละเอียด ความสงบอยู่เหนือความสุข ทุกข์ ทำดีอย่าติดดี

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App