๑๐ หัวใจพุทธศาสนา / อาหารใจ

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๑๐ หัวใจพุทธศาสนา / อาหารใจ

เทศน์ วัดหนองป่าพง

 

การแสวงหาบุญต้องละบาป ศาสนาสอนไม่ให้เป็นขโมย แต่คนเป็นขโมยไม่ใช่เป็นที่ศาสนา 

 

การละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส คือ หัวใจพุทธศาสนา ทำดีคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราก็ยังดีอยู่ เพราะเรารู้ของเราอยู่ เอาตนเป็นพยานแห่งตน ให้เอาหัวใจพุทธศาสนาใส่ในหัวใจเรา   

 

อาหารทางกายคือคำข้าว อาหารทางจิตคือได้รับความสบายใจ มนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์คือมนุษย์ที่มีศีล 

 

วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ทานบารมี ทานคือการให้ การให้ทำเราสบายใจอิ่มใจ ความสบายใจคือการกระทำที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้องนั้นแหละคือบุญ

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App