๑๒ ปัจจุบันธรรม

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๑๒ ปัจจุบันธรรม เทศน์ วัดหนองป่าพง .. ๒๕๒๑

 

บุญกุศลเกิดขึ้นจากเหตุ คนบ้ากับพระอรหันต์เหมือนกัน ต่างกันตรงพระอรหันต์ไม่มีอัตตา 

กิเลสไม่นอนเพราะใจคิด แต่เกิดขึ้นเพราะประสบอารมณ์ 

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App