๑๓ เทศนาวันพระ

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๑๓ เทศนาวันพระ

วัดหนองป่าพง เมื่อ ๑๔ และ ๒๐ .. ๒๕๒๒

 

วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ให้รู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติ ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าเราเห็นโทษเราจะได้เห็นทุกข์ ร่างกายเป็นอสรพิษแบบหนึ่ง 

 

วันพระต้องไปวัดหรืออยู่บ้านต้องรู้จักข้อวัตร ชีวิตให้รู้จักลบ รู้จักแบ่ง ไม่ใช่คูณอย่างเดียว มันทุกข์มาก

 

ธรรมะเป็นของจริง ถ้าทำดีไม่ต้องคนอื่นเห็นมันก็ดีของมันเอง ถ้าทำชั่วมันก็ชั่วอย่างนั้น

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App