๑๔ อบรมพุทธบริษัท ณ วัดก่อนอก

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หลุดพ้นด้วยปัญญา

 

๑๔ อบรมพุทธบริษัท วัดบ้านก่อนอก (วัดบูรพาราม) อุบลราชธานี

 

บุคคล จำพวก  ความไม่เที่ยงของสังขาร การใช้ชีวิตอยู่อย่างไก่

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App